Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Dotace z rozpočtu obce

Poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce (dotace)

Dne 17.12.2014 byly Zastupitelstvem obce Prušánky schváleny Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce. Tyto prostředky by měly sloužit jako podpora činností a aktivit, které v obci vykonává spolek, společnost či zájmová skupina.

K žádosti o dotaci využijte formulář (ke stažení níže), při jeho vyplňování se řiďte zásadami poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce (ke stažení níže).

Vyplněnou žádost včetně požadovaných příloh doručte na podatelnu do 31.3. kalendářního roku.

Dokumenty k dotacím

Pro vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Prušánky použijte tabulku, která je níže ke stažení.

Vyplněnou tabulku včetně příloh je nutné doručit na obec Prušánky do 31.12.2024.

Přílohy tvoří kopie dokladů (faktur, pokladních dokladů), které prokazují, na co byla dotace vynaložena. (doklady za nákup zboží a služeb).

Pokud potřebujete s vyplněním pomoci, dohodněte si schůzku předem s paní Lucií Přikrylovou, tel: 724 247 845.