Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Výlety do okolí

Vinařská stezka Podluží, která vede přes Prušánky – Nechory, je nedílnou součástí Moravských vinařských stezek. Síť cyklotras pod společným názvem Vinařské stezky Podluží vedou rovinatou částí centrálního Podluží, přes kopečky na okraji Kyjovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé lesní partie. Jižní část Vinařských stezek Podluží – Břeclavský okruh – je smyčkou v rovinaté polní krajině v okolí Břeclavi a lužních lesích dolního toku Dyje. Vede po komunikacích různých typů.

 

news-knechorampopateNechory (do 2 km od Prušánek)
Celkem čtyři sta osm vinných sklepů je soustředěno asi jeden a půl kilometru od vesnice ve Vrchních a Spodních Nechorách, takže sem z Prušánek dojdete pěšky – což je vzhledem ke zpáteční cestě od Nechor nejbezpečnější způsob, nebo na kole – vede zde vinařská cyklostezka, nebo autem. V současné době patří Prušánky ke sto patnácti obcím vinařské podoblasti Slovácká a se svými zhruba dvěma sty padesáti hektary vinic patří k největším vinařským obcím této oblasti.


mikulcice-home2Slovanské hradiště v Mikulčicích (7 km)
Národní kulturní památka je významné hradisko z doby velkomoravské nacházející se zhruba 3 km jihovýchodně od obce Mikulčice. S rozlohou kolem 10 ha představují nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v České republice. Mikulčické hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů.

 


poddvorov01Rozhledna na Podluží (5 km na kole, 13 km autem)
Tato rozhledna vznikla v rámci projektu „Turistické rozhledny Podluží-Cerová“, programu příhraniční spolupráce Česka a Slovenska. Vzhled rozhledny připomíná těžební naftovou věž, což symbolicky vzpomíná historii těžařství v tomto regionu. Rozhledna byla budována v druhé polovině roku 2009. Kovová konstrukce v jejímž středu je umístěno točivé schodiště se 160 schody, dosahuje výšky 30 metrů. Rozhledna je volně přístupná.


Větrný mlýn (9 km na kole, 13 km autem)
Větrný mlýn beraního typu, celodřevěné konstrukce, pochází z roku 1870. Je situován na návrší, asi 3 km od obce Starý Poddvorov směrem na Čejkovice, tedy v krajině vínorodé, plné pečlivě ošetřovaných vinohradů a ovocného stromoví. Ze své výše zhlíží mlýn do krajiny až k Buchlovským vrchům a k východu přes úrodnou rovinu Podluží až k předhůří Bílých Karpat. Prohlídka Větrného mlýnu s průvodcem je možná v sobotu a neděli.


hradistek1Hradištěk (12 km)
Na vyvýšenině uprostřed vinic nedaleko Velkých Bílovic stojí kaplička Na první pohled zjistíme, že vršek Hradišťku byl vytvořen uměle prací lidí, kteří tu v dávných dobách žili. S myšlenkou postavit kapličku na Hradišťku přišli lidé z Velkých Bílovic už v roce 1945. V tomto roce 8. září došlo ale pouze na vysvěcení základního kamene pro stavbu kaple sv. Cyrila a sv. Metoděje. Stavba probíhala až od léta 2001 do jara 2002 z peněz z veřejné sbírky.


Slovácká chalupa (5 km)

Slovácká chalupa v Dolních Bojanovicích je jedním z velmi mála dochovaných stavení původního slováckého stylu v této obci. Vznikla nejspíše v první polovině 19. století na místě starší usedlosti a je ukázkou toho, jak v minulosti vypadala stavení moravského Slovácka. Dům sloužil až do 70. let 20. století jako běžné obytné stavení. Poté připadl dům do obecní správy a byl zrekonstruován.


salon vin_1Salon vín České republiky (24 km)
Salon vín ČR je celoročně otevřenou degustační expozicí oficiální Národní soutěže vín, která zastřešuje systém nominačních podoblastních soutěží vín. V degustačním Salonu vín, umístěném ve sklepních prostorách zámku ve Valticích, ochutnáte 100 nejlepších vín z Moravy a Čech, které jsou každoročně vybírány a oceněny titulem „Salon vín ČR“.


Muzeum železné oponymuseum Valtice (24 km)
prezentuje historii služby na státní hranici s důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž, a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice doveden téměř k dokonalosti.

 


zamek_ledniceZámek Lednice (25 km)
Lednický zámek se řadí k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území Česka a v prosinci 1996 byl zapsán v rámci celého Lednicko-valtického areálu do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO.

 


zamek_miloticeZámek Milotice (25 km)
Oblíbený barokní zámek s velkým francouzským parkem a bažantnicí. Pro návštěvníky je zde řada kulturních akcí a expozice z období 17. – 19. století. Děti ocení možnost zapůjčení historických kostýmů.

 


Soutok Moravy a Dyjesoutok moravy a dyje (30 km na kole)

V nejjižnějším cípu Moravy, uprostřed hlubokých lužních lesů, se stékají dvě mohutné řeky – Morava a Dyje. Jejich soutok je zároveň trojmezím České republiky, Rakouska a Slovenska.

 

 


CHKO Pálavapalava (30 km)
Chráněná krajinná oblast Pálava: území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a další.  V roce 1986 byla zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících ukázky nejvýznačnějších světových ekosystémů.

 


Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Pestré a tématické programy pro školy i veřejnost.