Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Sportovní zařízení

hriste_SKOLAVíceúčelové hřiště při ZŠ Prušánky

V areálu základní školy se nachází víceúčelové soportovní hřiště, vhodné především pro kolektivní míčové hry.

Podmínky používání hřiště – výňatek

  1. Vstup na plochu hřiště je povolen pouze po přezutí do čisté sportovní obuvi (nikoli kopačky nebo tretry)
  2. Vstup na hřiště pouze na základě povolení. V době mimo vyučování a pracovní dobu zaměstnanců školy je areál pod dohledem hlídací služby. V případě nedovoleného vniknutí na toto hřiště bude situace řešena prostřednictvím této služby a Policie ČR
  3. V případě, že nájemce (nebo ten, kdo hřiště využívá při volném vstupu), poškodí cokoli ze zařízení hřiště, je povinen tuto škodu uhradit
Kompletní podmínky pro používání víceúčelového hřiště (PDF, 42 KB)