Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Účast ve spolcích

Obec Prušánky se stala členem několika spolků obcí, a to za účelem vyšší šance získávání dotací na projekty, které probíhají ve více obcích současně. Samozřejmostí je snaha o zkvalitnění života a trávení volného času. S tím souvisí pro náš region typická podpora vinařství a stále více oblíbené cyklistiky.

Místní akční skupina Dolní Morava

logo-masV roce 2015 má MAS Dolní Morava 29 členů, přičemž sdružuje subjekty ze sektoru soukromého veřejného a neziskového. Mezi parnery MAS DM patří Region Podluží, Mikroregion Hodonínsko a DSO Baťův kanál, město Hodonín a OHK Hodonín. V letech 2014 – 2020 na základě zpracované Integrované strategie rozvoje území bude MAS žádat v jednotlivých operačních programech EU o přidělení finančních prostředků na podporu projektu podnikatelů, obcí a neziskových organizacích působících v obcích a jejich územním obvodu. Obec Prušánky se aktivně zapojuje a snaží se o získání peněžních prostředků z vypsaných dotačních programů. Vytvořila šest pracovních skupin – dle zaměření (př. školství, nezaměstnanost, zemědělství apod.). Tyto skupiny jsou zvány na besedy pořádané MAS, kde se diskutuje o navrhovaných akcí.

Více naleznete na stránkách MAS Dolní Morava.

Region Podluží

Logo PodluziPůvodně pod názvem Mikroregion  Podluží vznikl v listopadu roku 2001. Prušánky se členem tohoto spolku obcí staly až v roce 2005. V současné době má Region Podluží 15 členských obcí.  Z realizovaných akcí můžeme zmínit instalaci turistického značení  v obcích, vydání turistického průvodce Podlužím a Hodonínskem.

Více naleznete na stránkách Regionu Podluží


Mikroregion Hodonínsko

logo_hodoninskoZákladnu tvoří 11 členských obcí, spolupracuje s MAS Dolní Morava a kromě turistiky a propagace kulturních akcí se zaměřuje na oblast školství, bydlení, obyvatelstvo, sport a zdravotnictví v obcích Mikroregionu Hodonínsko.

Více naleznete na stránkách Mikroregionu Hodonínsko.