Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Meteostanice v Nechorách

Vážení vinohradníci,
v letošním roce bude opět dostupná služba monitorování meteorologických ukazatelů s následnou prognózou výskytu houbových patogenů. ZO ČZS Prušánky s podporou obce Prušánky navázala spolupráci se slovenským poskytovatelem těchto služeb VinLink. Data z meteostanic jsou vyhodnocována desítky let prověřeným a vylepšovaným algoritmem Galati. Systém bude přístupný pro všechny zájemce zdarma. Momentálně jsou již nainstalovány čtyři meteostanice s pokrytím všech prušáneckých vinohradnických tratí. V nejbližší době poskytneme na stránkách www.nechory.cz a na www.obecprusanky.cz konkrétní návod, jak můžete tento systém využívat. Věříme, že bude tato služba pro vás přínosná a zefektivní ochranu vašich vinic proti houbovým chorobám jak z pohledu ekonomického, tak i ekologického.

Za realizační tým Přemek Vašíček

meteostanice - odkaz do nového okna/panelu

 

 

 

Vážení pěstitelé révy vinné,

od jara 2019 je spuštěn projekt „Instalace meteorologických budek do vinic“. Podobné projekty již úspěšně fungují v některých okolních obcích. V našem případě se jedná o společnou aktivitu ZO ČZS Prušánky a Obce Prušánky, technicky akci zajišťuje Chytravinice.cz.  Našim cílem je především umožnit vinohradníkům přístup k nezbytným informacím o aktuálních meteorologických podmínkách v prušáneckých viničních tratích a na jejich základě zefektivnit ochranu révy vinné proti houbovým chorobám.

Chytrá vinice (e-kniha)

Jedním z impulzů bylo hojně rozšířené nadužívání a neodborná aplikace pesticidů v ochraně rostlin.  Jistě si mnozí vzpomínáte na z dnešního pohledu poněkud tragikomický přístup našich předků k používání pesticidů, kdy se nehledělo na předepsané dávkování a způsob aplikace, termín a počet ošetření. Často bylo vidět vinice, které pokryté silnou vrstvou chemikálie hrály všemi barvami. Takovýto extrémní přístup je, alespoň doufám, již ve většině případů minulostí. Tehdy byly pesticidy buď levné, nebo se často daly získat úplně zadarmo a neřešila se ekonomická stránka věci, ekologická už vůbec ne.  Nutno dodat, že generace pesticidů té doby byly často opravdu nebezpečné chemické látky.

Dnešní pesticidy běžně používané ve vinohradnictví většinou nejsou pro člověka nebezpečné, což ale neznamená, že nám vůbec neškodí. Navíc mohou být nebezpečné pro jiné živočichy, kontaminovat půdu, vodu apod. Musíme se k nim chovat jako k chemickým látkám a používat je promyšleně v odůvodněných případech. Naše výzva zní – používejme pesticidy odborně a zodpovědně. Proto také Ministerstvo zemědělství ČR zavedlo, k nelibosti mnohých, povinné  proškolování těch, kteří s pesticidy pracují, prodávají je nebo je ve větším množství nakupují. Podle mě je takovéto opatření zcela na místě. A k dalšímu posunu v myšlení uživatelů pesticidů chce přispět i náš projekt. Zkrátka proč stříkat, když to není potřeba…

Prakticky se jedná o to, že brzy na jaře budou do prušáneckých viničních tratí nainstalovány čtyři meteorologické stanice. Byli osloveni vinohradníci, kteří poskytnou své vinice pro monitorování meteorologických údajů a současně budou mít na starosti základní údržbu staniček. Rozmístění staniček jsme se snažili udělat tak, aby byly pokryty všechny prušánecké viniční tratě. Pátá budka bude umístěna v obci Prušánky a bude nám poskytovat určité referenční hodnoty. Jak známo, co naprší v dědině, nemusí rozhodně napršet ve vinohradech a naopak. Především letní srážky mývají často lokální charakter a proto řídit se při ochraně vinice na Čtvrtkách srážkoměrem, který máme doma na dvoře, může být hodně nepřesné.

Jak by to tedy mělo celé fungovat? Každá meteostanice bude posílat nepřetržitě údaje o srážkách, teplotě a vlhkosti na webové rozhraní.  Zde budou tato data zpracována a každý zájemce je bude mít k dispozici. Bude na každém z nás, jak tato data využije. Můžeme zapojit svoji intuici a zkušenosti a data využívat jako doplňující informace pro svůj postřikový plán, nebo se můžeme řídit speciálními prognostickými modely, které jsou součástí této služby a které automaticky vyhodnocují infekční tlaky nejvýznamnějších houbových chorob révy vinné (plíseň révová, padlí révové a plíseň šedá).

Zbývá jen dodat, že celý tento projekt je financován z rozpočtu obce Prušánky a přístup k těmto datům je pro všechny občany ZDARMA. Nemusí sloužit jenom pěstitelům révy vinné, mohou ho využívat i ostatní zemědělci, ale i všichni ostatní občané, které třeba jen zajímá,  kolik spadlo srážek.  Po zprovoznění systému bude možné tyto informace sledovat na počítačích a chytrých telefonech prostřednictvím odkazu na stránkách obce Prušánky.

Věřím, že bude tento náš projekt úspěšný a pomůže zemědělcům, ať už profesionální či hobby úrovně, efektivněji chránit své porosty proti houbovým patogenům.  Rád uvítám zpětnou vazbu a jsem připraven na vaše ohlasy a připomínky na mailu Nechorak@seznam.cz.

Přemysl Vašíček, koordinátor

Vysvětlivky k meteostanicím:

Ke stažení: Vysvětlivky k meteostanicím ve vinicích

Co znamenají hodnoty v tabulce:

Tbar – současná teplota

Tbarmax – maximální denní teplota

Tmin – minimální denní teplota

Twet – teplota mokrého teploměru

Tdp – teplota rosného bodu

RH – relativní vlhkost vzduchu

Rain – srážky

a vyhodnocení tlaku chorob:

PERENOSPORA – Signály od Šteberleho a Goidaniche sčítáme a zobrazujeme jako signál nebezpečí výskytu perenospory. Signál nabývá hodnot 0 (žádné nebezpečí) až 3 (maximální nebezpečí)

PADLÍ – hodnoty indexu příznivých podmínek pro šíření padlí nabývají hodnot 0 – 100%.

0 – 20% lze prodloužit standartní postřikový interval, není žádný, nebo jen malý infekční tlak

20 – 60% – lze dodržet standartní postřikový interval

60 – 100% – je doporučeno interval mezi postřiky zkrátit, velký infekční tlak

Botrytis cinerea

Index  <= 0 – žádné nebezpečí infekce

Index 0 až 0,5 –  nízké nebezpečí infekce

Index 0,5 – 1 – střední nebezpečí infekce

Index > 1 – vysoké nebezpečí infekce

U všech tří chorob jsou kromě číselného vyjádření k dispozici také grafy.

A ještě důležité upozornění:

Berte prosím na vědomí, že výše popsané předpovědi jsou sice založeny na ověřených prognostických modelech rostlinolékařů a jejich účelem je upozornit uživatele chytré vinice včas na míru nebezpečí rozvoje patogenů, avšak v žádném případě nemohou nahradit pravidelné kontroly vinice. Předpověď talku patogenů se může lišit v závislosti na profilu vinice a nelze zaručit její všeobecnou platnost.

Dodavatel a provozovatel systému Chytrá vinice v žádném případě nezodpovídá z jakékoliv škody ve vinici vzniklé nesprávnou interpretací informací poskytovaných systémem Chytrá vinice.

 

Český zahrádkářský svaz Prušánky:

Orientujeme se na radost z vinohradů a vína. Každoročně na jaře pořádáme Nechorský košt vín ve stylovém prostředí Vinných sklepů U Jeňoura a jsme potěšeni vysokým zájmem z řad vystavovatelů i návštěvníků. Tradice výstav vín je živá v mnoha obcích moravského Slovácka a také my se snažíme, aby tomu nebylo jinak ani v Prušánkách.

Pořádáme také Zarážání hory v Nechorách. Je to stará vinařská slavnost, která se tradičně koná první sobotu v září. Vinaři i hosté se sejdou při západu slunce a postaví horu – májku s bílým a červeným vínem a modrým a žlutozeleným hroznem, zaraženou dvanácti kůly – která symbolizuje zákaz vstupu do vinohradů.