Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Složení Rady a Zastupitelstva

V obci Prušánky je voleno 15 členné zastupitelstvo obce (někdy v zápisech ze zasedání označováno ZO) a 5 členná rada obce (někdy v zápisech ze zasedání označováno RO).

Rada obce Prušánky

  • je složena ze starosty, místostarosty a dalších 3 zastupitelů, kteří jsou voleni na ustavující schůzi
  • je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce
  • zřídila komise: Komise územního rozvoje, Komise kultury a cestovního ruchu, Komise školství a sportu, Komise sociální, Komise životního prostředí a Komise povodňová
  • schází se dle potřeby – zpravidla jednou za čtrnáct dnů, zasedání jsou neveřejná
  • základní pravidla pro jednání RO upravuje zákon č 128/2000 Sb o obcích v platném znění

Složení rady

Ing. Bc. Zbyněk Němeček

starosta

Jana Šupová

místostarostka

Mgr. Lucie Drejčková

radní

Mgr. et. Mgr. Luďka Trechová

radní

Petr Zálešák

radní

Zastupitelstvo obce Prušánky

  • složení udávají výsledky komunálních voleb
  • zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce
  • zřídilo výbory: Výbor kontrolní, Výbor finanční
  • schází se dle potřeby – zpravidla jednou za dva měsíce, zasedání jsou veřejná
  • základní pravidla pro jednání ZO upravuje zákon č 128/2000 Sb o obcích v platném znění

Složení zastupitelstva

Mgr. Lucie Drejčková

Mladí pro Prušánky

Ing. Bc. Zbyněk Němeček

Mladí pro Prušánky

Bc. Zdeněk Forman

Mladí pro Prušánky

Ing. Lucie Hrubá

Mladí pro Prušánky

Bc. Ondřej Stávek

Mladí pro Prušánky

Jakub Valuch

Mladí pro Prušánky

Ing. Radek Dryšl, MSc, MBA, PhD.

Sdružení nestraníků

Ing. Lubomír Kamenský

Sdružení nestraníků

Jana Šupová

Sdružení nestraníků

Ing. Lubomír Hromek

Sdružení nestraníků

Mgr. et. Mgr. Luďka Trechová

Sdružení nestraníků

Pavel Přikryl

Nezávislí pro Prušánky

Lukáš Sasín

Nezávislí pro Prušánky

Tomáš Ostřížek

Nezávislí pro Prušánky

Petr Zálešák

Nezávislí pro Prušánky

Výsledky voleb

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu: