Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Základní a mateřská škola

www.zsprusanky.cz

skola_panorama
Základní škola Prušánky – celkový pohled

Právní subjekt sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Do základní i mateřské školy dojíždějí také děti a žáci z Josefova. Vzdělávací program základní školy (ŠVP) se zaměřuje na osobnostní a sociální výchovu a environmentální výchovu. V rámci těchto priorit škola spolupracuje s řadou spolků a institucí. Prioritní zaměření vzdělávacího programu dokládá získaný mezinárodní titul Ekoškola. Ke své činnosti má škola k dispozici kromě učebnového pavilonu i třídu v přírodě, tělocvičnu, školní hřiště pro sportovní hry, zahradu i s doskočištěm pro skok daleký. Žáci školy se zapojují do různých akcí Regionu Podluží i Mikroregionu Hodonínsko (sportovní, kulturní a poznávací akce). Na škole pracují kroužky – florbal, atletika, pohybové hry, keramický a výtvarný a angličtina.

Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace

696 21 Prušánky 289, IČO: 70915121, tel.: 518 374 151, 518 374 379