Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Bioodpad

Co je bioodpad? Podle zákona o odpadech je to takový odpad, který je biologicky rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů. Rozpadem tohoto odpadu vzniká organická hmota. Tyto odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin. Biologicky rozložitelné odpady se označují zkratkou “BRO” a §33a zákona o odpadech BRO definuje jako jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

BIOODPAD vozte na sběrný dvůr !!

Co patří do nádoby na bioodpad

 • listí, tráva
 • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.
 • kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajec

Co nepatří do nádoby na bioodpad

 • papír, lepenka
 • textil
 • uhynulá zvířata
 • tekuté a silně mastné potraviny
 • obaly od potravin
 • exkrementy našich miláčků
 • nebezpečně kontaminované výše zmíněné produkty

V běžné praxi domácnosti je pak bioodpadem většinou rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrádky, ale také zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad a rovněž tak i živočišné zbytky. Každá domácnost ve větší či menší míře produkuje bioodpad.

Zdroj: Tespra Hodonín, s.r.o.

 

Větve –  Můžete vozit za recyklační plochu – prostranství u hrušky.  Závoru Vám odemkne obsluha skládky stavební suti, proto větve vyvážejte v době provozních hodin skládky.

Tráva – můžete ukládat na hnojiště za kostelem.

 

ZO_5_2015