Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Elektronická podatelna

Elektronická adresa

podatelna@obecprusanky.cz
Je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Prušánky

Adresa pro osobní nebo poštovní příjem datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Prušánky, č.p. 100, 696 21  Prušánky

Seznam povolených datových formátů

.txt *.rtf  *.doc * .docx * .odf, * .htm  *.html  * .xls *.xlsx* .pdf, * .jpg, * .tif, * .gif, * .zip.
v případě jiných formátů se informujte na webmaster@obecprusanky.cz

Povolené datové nosiče:

CD (650/700 MB); DVD (4,7 GB); USB Flash disk

Způsob zpracování přijaté zprávy

  • Pracovník podatelny provede kontrolu přijaté datové zprávy (kontrola antivirovým programem, zda je zpráva čitelná, zda je podepsána platným elektronickým podpisem)
  • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
  • Dotazy ohledně provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu podatelna@obecprusanky.cz

Možné varianty úkonů poskytovaných v elektronické podobě:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
  • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.