Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Kontakty

Úřední hodiny
 • Pondělí
  7:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00
 • Úterý
  neúřední den
 • Středa
  7:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00
 • Čtvrtek
  7:00 – 12:00 / 12:30 – 15:30
 • Pátek
  7:00 – 12:00
Doručovací adresa
 • Obecní úřad Prušánky
  Hlavní č.p. 100, 696 21 Prušánky
Fakturační adresa
 • Obec Prušánky
  č.p. 100, 696 21 Prušánky
 • IČ: 00285226, DIČ: CZ00285226
 • č. účtu: 2526671/0100
 • IBAN: CZ8401000000000002526671
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX
Kontakty
ING. ZBYNĚK NĚMEČEK
STAROSTA

starosta@obecprusanky.cz
+420 607 938 490

JANA ŠUPOVÁ
MÍSTOSTAROSTKA
ALENA ZVĚDĚLÍKOVÁ
EVIDENCE OBYVATEL, MATRIKA

info@obecprusanky.cz
+420 602 501 258
evidence obyvatel, matrika, ověřování, CzechPOINT, rada obce

podatelna@obecprusanky.cz
podatelna s elektronickým podpisem

JINDRA HAMROVÁ
ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKA

ucetni@obecprusanky.cz
+420 724 557 443
rozpočet, účetnictví, mzdy, majetek, personalistika

LUCIE PŘIKRYLOVÁ
ÚČETNICTVÍ OBCE

prutes@obecprusanky.cz
+420 724 247 845
účetnictví obce, rozpočet, dotace, úřední deska, denní hlášení, zastupitelstvo

Bc. KATEŘINA ŠIPROVÁ
ÚČETNICTVÍ PRUTES, MZDY, PERSONALISTIKA

referent@obecprusanky.cz 
+420 605 982 209
účetnictví PRUTES, mzdové účetnictví, personalistika, majetek, stočné, vyjádření ke stavbě a povolení sjezdu, archiv

PaedDr. JANA KAMENSKÁ
POPLATKY, KULTURA

kultura@obecprusanky.cz
+420 724 937 005
správa hřbitova, kulturní referent, šéfredaktorka zpravodaje, kronikářka, inzerce

JANA KŘIVOVÁ
INFORMACE, POPLATKY

+420 771 513 563
poskytování informací, evidence a výběr poplatků

OBECNÍ POLICIE

obecnipolicie@obecprusanky.cz
+420 702 248 641
+420 702 259 670
více informací
ochrana a bezpečnost osob a majetku, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, prevence kriminality, přestupky, správní delikty

MILENA HROMKOVÁ
KNIHOVNICE

knihovna@obecprusanky.cz
+420 602 501 287
provoz knihovny, informační místo, kopírování
web knihovny

OLGA NĚMEČKOVÁ
ROZVOZ OBĚDŮ

+420 606 065 233
pracovnice v bytovém domě pro seniory, rozvoz obědů

Bc. MILAN ČULEN
ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

+420 602 508 455
vedoucí obsluhy čističky odpadních vod (ČOV)