Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Registr oznámení

K nahlédnutí do registru v elektronické podobě je potřeba přístupových údajů, které se vydají po vyplnění a ověření žádosti. Registr oznámení se řídí zákonem č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v platném znění.