Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Sběrný dvůr

Majitelem i provozovatelem sběrného dvora je Obec Prušánky. Sběrný dvůr odpadů je vybudován za bývalými potravinami firmy Hruška a je přístupný z ulice Dlážděná. Sběrný dvůr odpadů slouží ke shromažďování odpadů ostatních a nebezpečných, odebíraných od občanů Prušánek a drobných podnikatelů a ke zpětnému odběru elektrozařízení.

Ve sběrném dvoře jsou připraveny velkoobjemové kontejnery na odpad (viz seznam níže). Zpětně odebrané elektrozařízení a nebezpečný odpad se ukládá do budovy a kontejneru. Odpady jsou zde ukládány odděleně do označených nádob. O místě uložení druhu odpadu budete informováni zaměstnanci dvora.

Co lze ve sběrném dvoře odpadů odevzdat

 • Nebezpečné odpady – barvy, ředidla, lepidla, oleje, textilie, pesticidy, obaly znečištěné těmito látkami, akumulátory, zářivky apod.
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení a spotřebiče – ledničky, pračky, el. sporáky, tv, monitory, žehličky, počítače, tiskárny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, vysoušeče vlasů, rádia, vysavače, telefony, hodiny, elektronika automobilu, kopírovací přístroje, kuchyňské přístroje, videorekordéry, mobilní telefony, klávesnice, CD přehrávače, váhy,…
 • Objemný odpad – starý nábytek, koberce, linoleum, lakované dřevo, dřevotříska
 • Železný šrot – všechny druhy železného odpadu: trubky, tyče, dráty, plechovky příp. výrobky, které obsahují železné kovy, jako jsou plynové sporáky, jízdní kola, nářadí apod.
 • Bioodpady – tráva, listí
 • Bílé a barevné sklo – sklenice, láhve
 • Ostatní odpad – karton a papír, plasty, polystyrén
 • Pytle s tříděným odpadem
Otvírací doba (období duben - říjen)
denčas
úterý15.30 - 18.00
čtvrtek15.30 - 18.00
sobota08.00 - 12.00
Otvírací doba (listopad)
denčas
úterý15.00 - 17.00
čtvrtek15.00 - 17.00
sobota08.00 - 12.00
Otvírací doba (období prosinec-březen)
denčas
sobota08.00 - 12.00

Komu je sběrný dvůr odpadů určen

 • Občanům Prušánek (po předložení občanského průkazu).
 • Fyzickým a právnickým osobám oprávněným k podnikání, které zde mohou odevzdat své odpady, zpoplatněné podle aktuálního ceníku.
Ceník za uložení odpadů pro živnostníky a podnikatele
druh odpadupoplatek za kilogram odpadu
Barvy, lepidla obsahující nebezpečné látky15,- Kč/kg
Obaly se zbytky nebezpečných látek16,- Kč/kg
Stavební materiál obsahující azbest6,- Kč/kg
Pneumatika malá13,- Kč/kg
Pesticidy včetně obalů19,- Kč/kg
Zásady16,- Kč/kg

Kontejnery a pytle na tříděný odpad

Papír

Co patří do papíru:

 • kartonové a lepenkové obaly (vlnitá i hladká lepenka)
 • noviny, časopisy, katalogy, letáky
 • knihy (bez vazby), sešity
 • papírové obaly
 • kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky)
 • papírové sáčky, papírové tašky
 • lepenkové obaly od vajec

Co nepatří do papíru:

 • dětské papírové pleny
 • znečištěný papír (mastný, mokrý
 • nápojové kartony (např. obaly od mléka, džusů, vína apod.)
 • papíry potažené fólií
 • voskovaný, dehtovaný a asfaltový papír
 • průklepový (uhlový) a pauzovací papír
 • potahované obaly z mražených potravin
 • tapety
 • fólie, termopapír, nálepky, etikety
 • fotografie a fotopapír, pohlednice
 • hygienický papír (např. kapesníky apod.)
 • krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vnitřní fólií

Co se stane s papírem vámi vytříděným

Papír se sveze do třídírny druhotných surovin na Sběrném dvoře v Hodoníně a ručně se dotřídí na jednotlivé kategorie (vlnitá lepenka / noviny, časopisy, kancelářský papír / hladká lepenka). Z vytříděného papíru v papírnách znovu vyrábí papír, lze ho recyklovat až 7×.

Plasty

Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty – vše řádně vypláchnuto a umyto!

 • PET – láhve od nápojů
 • plastové obaly od potravin
 • láhve a obaly od čisticích prostředků a kosmetiky
 • plastové sáčky a tašky
 • balící fólie
 • plastové kanystry
 • polystyren
 • obaly od CD/DVD

Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty

 • plastový zdravotnický materiál (infuzní sáčky, zkumavky, injekční stříkačky atd.)
 • znečištěné plasty
 • obaly se zbytky potravin
 • hračky, textil
 • obaly z PVC
 • podlahové krytiny (linoleum)
 • trubky (novodur), hadice (zahradní)
 • kabely včetně kabelové izolace (obsahuje PVC)
 • pryžové výrobky (guma)
 • CD nosiče, diskety, kazety (audio, video)
 • obaly od olejů, barev, laků atd.

Co se děje s vámi vytříděnými plasty

Plasty se svezou do třídírny druhotných surovin na Sběrném dvoře v Hodoníně a ručně se dotřídí na jednotlivé kategorie (PET-láhve podle barev / polyetylenová fólie / plastové kanystry, polystyren / plastové obaly od saponátů, kosmetiky a kečupů / obaly od CD a DVD nosičů / kelímky od jogurtů a hořčice).

Společně s plasty lze třídit i nápojové kartony (pokud jich máte málo). Platí pro zvony i pro pytle. Z vytříděných plastů se vyrábí nové láhve, vlákna do oděvů, fólie, plastové kanystry, odpadkové koše, zahradní nábytek, palety, zatravňovací dlažby, atd.

Sklo

Co patří do kontejnerů na sklo

 • nevratné láhve (např. láhve od vína nebo lihovin)
 • sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, džemů apod.)
 • skleněné obaly, vždy bez uzávěrů a obsahu (např. flakony od parfémů)
 • tabulové sklo (patří do kontejnerů na barevné sklo) malých rozměrů nebo střepy

Co nepatří do kontejnerů na sklo

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • olovnatý křišťál
 • žárovky
 • zářivky, úsporné žárovky, výbojky
 • keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové nebo keramické)
 • skleněné nádobí (varné sklo)
 • tvrzené sklo (z dveří, nábytku apod.)
 • autosklo

Co se dále děje s vámi vytříděným sklem

Odveze se do skláren, kde se provádí dotřídění. Z odevzdaného skla se ve sklárnách po vytřídění vyrábí nové výrobky ze skla.Sklo se dá recyklovat bez omezení.

Nápojové kartony (Tetrapack)

Jedná se o kombinovaný obal z více materiálů a to papír, plastovou a hliníkovou fólii. Třídí se do žlutých pytlů.

Elektrozařízení

Od srpna 2005 ukládá zákon výrobcům a dovozcům povinnost postarat se o své výrobky po skončení jejich životnosti. Spotřebitel při nákupu nového výrobku platí příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení. Svůj starý spotřebič může bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře, v obchodě, kde jej koupil, nebo na jednom z mnoha dalších sběrných míst.

Pokud se staré elektroniky zbavíte tím, že ji jednoduše vyhodíte do kontejneru se směsným odpadem, dopouštíte se přestupku, za který vám může být uložena ve správním řízení až dvacetitisícová pokuta. Podstatnější však je, že takové jednání není ohleduplné vůči životnímu prostředí a ostatním.

Nebezpečný odpad

 • Elektronický odpad (TV, rádio apod.), ledničky, pračky, pneumatiky, autobaterie, ostatní baterie, zářivky, výbojky.
 • Barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, postřiky, hnojiva, obaly od těchto chemikálií, staré léky.
 • Vyjetý motorový olej, olejové filtry, tonery, fotochemický odpad.
 • Materiál z azbestu

Bioodpad

Co je bioodpad? Podle zákona o odpadech je to takový odpad, který je biologicky rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů. Rozpadem tohoto odpadu vzniká organická hmota. Tyto odpady je zakázáno ukládat na skládky všech skupin. Biologicky rozložitelné odpady se označují zkratkou “BRO” a §33a zákona o odpadech BRO definuje jako jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Co patří do nádoby na bioodpad

 • listí, tráva
 • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.
 • kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajec

Co nepatří do nádoby na bioodpad

 • papír, lepenka
 • textil
 • uhynulá zvířata
 • tekuté a silně mastné potraviny
 • obaly od potravin
 • exkrementy našich miláčků
 • nebezpečně kontaminované výše zmíněné produkty

V běžné praxi domácnosti je pak bioodpadem většinou rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrádky, ale také zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad a rovněž tak i živočišné zbytky. Každá domácnost ve větší či menší míře produkuje bioodpad.

Zdroj: Tespra Hodonín, s.r.o.