Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Odpady (aktuality)

Mimořádný svoz vánočních stromků 16. ledna

Mimořádný svoz vánočních stromků 16. ledna

Kam s vánočním stromkem? Využijte mimořádného svozu a pečlivě odstrojený stromeček připravte v úterý 16. ledna před dům. My ho odvezeme na štěpkování. Odevzdávat můžete i na sběrném dvoře.

Odevzdali jsme 13 tun elektrozařízení k recyklaci

Odevzdali jsme 13 tun elektrozařízení k recyklaci

Díky obyvatelům se naše Obec Prušánky může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 13,35 t. Každý obyvatel tak odevzdal […]

Odpadové hospodářství 1/2023

Milí Prušaňáci, bude to už půl roku, co jsme nastoupili do úřadu a stále se setkáváme s novými výzvami. Každý den nám chystá nové úkoly, které se snažíme pilně plnit. Co se týká požadavků […]

Třídíme kuchyňské oleje

Třídíme kuchyňské oleje

Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit? Stačí je slít do obyčejné PET lahve a odnést do některé z označených olejových […]

Odevzdali jsme 71 kg odpadních baterií

Odevzdali jsme 71 kg odpadních baterií

Naše obec za uplynulý rok 2022 odevzdala 71 kg odpadních baterií, což je o 22 kg více než v roce předchozím. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 53 kg druhotných surovin. Všichni se tak společně […]

Odpadové hospodářství 4/2022

Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám poděkovat za příležitost podílet se na rozvoji naší obce a jako nová místostarostka se snažím plnit svou funkci zodpovědně a s pokorou. Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům obce, kteří […]

Odpadové hospodářství 3/2022

Zpravodaj 3/2022: Vážení spoluobčané. Ve svém posledním příspěvku do Zpravodaje z pozice místostarosty bych vám rád popřál pod novým vedením obce hodně sil a pevných nervů do těžkého období, které nás všechny určitě čeká. Nebudu […]

Třídění odpadu

Třídění odpadu

“Podívejte se na video a seznamte se s výsledky červnového veřejného třídění komunálního odpadu na Masarykově náměstí! Mimo jiné se dozvíte, co vše z komunálního odpadu je možné dále vytřídit a jak jsou na tom občané Hodonína […]

Odpadové hospodářství 2/2022

Odpadové hospodářství 2/2022

Zpravodaj 2/2022: Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych vás v dnešním příspěvku seznámil s dosaženými výsledky naší obce v systému EKO-KOM za rok 2021. V tomto příspěvku je samostatný přehled o množství odpadu, která naše obec […]

Odpadové hospodářství 1/2022

Odpadové hospodářství 1/2022

Zpravodaj 1/2022  Vážení spoluobčané, letošní zima je za námi a jaro už se velmi vydatně hlásí o slovo. V letošním prvním zpravodaji mě dovolte, abych se vyjádřil ještě k loňskému roku, jak si stojíme […]

Odpadové hospodářství za rok 2021

Vážení spoluobčané, rok s rokem se opět sešel a je čas zhodnotit, co se týče odpadového hospodářství, uplynulý rok 2021. Tak jako všude se všechno na příští rok zdražuje, tak také ze skládky […]

Odpadové hospodářství 3/2021

Vážení spoluobčané, máme tady opět podzimní čas a s ním také nastává problém, kam se zeleným odpadem ze zahrady. Doposud byly na dvou místech v obci velkoobjemové kontejnery, které jsme ovšem tak jako každý rok […]

Odpadové hospodářství 2/2021

Odpadové hospodářství 2/2021

Vážení spoluobčané V tomto mém malém příspěvku vás poinformuji o množství odpadu, které naše obec vytřídila a předala k dalšímu využití v roce 2020. Informace jsou čerpány od autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s. – 1. čtvrtletí 2020                               […]

Odpadové hospodářství 1/2021

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí? Díky svým obyvatelům se Obec Prušánky může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 12,48 t. […]

Odpadové hospodářství 4/2020

Odpadové hospodářství 4/2020

Vážení spoluobčané, ve své příspěvku vás asi moc nepotěším. Po minulem roce, kdy poplatek z likvidace komunálního odpadu byl ve výši 450,- kč za osobu, budeme předkládat zastupitelstvu obce ke schválení navýšení […]

Informace odpadového hospodářství 2/2020

Zpravodaj 2/2020: Vážení spoluobčané, v dnešním článku vás seznámím nejdříve s investičními akcemi, které budeme přes prázdniny a do konce roku zahajovat. Největší letošní akcí je rekonstrukce chodníků na ulici Nová, pravá strana směrem na Moravskou […]

Informace odpadového hospodářství 1/2020

Informace odpadového hospodářství 1/2020

Zpravodaj 1/2020: Vážení spoluobčané, tento článek píši v době, kdy se rozhoduje o případném dalším prodloužení vládních opatření České republiky. Jak jistě z místního rozhlasu, kabelové televize a internetu víte, i obecní úřad uzavřel své […]

Roušky nejsou separovaný odpad – netřiďte je!

Zpravodaj 1/2020: Pokud používáte jednorázové roušky nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jako by to byl infekční odpad, měly by skončit v uzavřeném plastovém pytlíku a odhozené by měly být v domácnostech v nádobě […]

Slovo místostarosty

Slovo místostarosty

Zpravodaj 4/2019: Vážení spoluobčané, blíží se nám opět konec roku a v tomto článku bych vám, občanům, chtěl nejdříve poděkovat za přístup k třídění odpadů. Jsme rádi za to, že hlavně u bioodpadu se osvědčily domácí […]

Stočné pro rok 2020

Zpravodaj 4/2019: Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2020  ve výši 810,- Kč. Pokud kalkulaci a výše zmiňovanou cenu za stočné Zastupitelstvo obce Prušánky na svém zasedání 12. 12. 2019 schválí, bude tato […]

Informace odpadového hospodářství

Zpravodaj 3/2019: Vážení spoluobčané, je tady podzim, nastává pro vinaře to správné a dlouho očekávané období. Pro obec to také znamená přistavení kontejnerů na výlisky a jiné bioodpady k Nechorám. Tak jako každý rok, […]

Komunální odpad u Nechor

Komunální odpad u Nechor

Zkušebním bezplatným zavedením kontejnerů na komunální (netříděný) odpad u Nechor před cca třemi lety se obci Prušánky významně navýšily náklady na jeho likvidaci. Přes výzvy majitelům a uživatelům sklepů se zde odpad nijak netřídí […]

Informace odpadového hospodářství 1/2019

Informace odpadového hospodářství 1/2019

Zpravodaj 1/2019 Vážení spoluobčané, letošní zima nezima je za námi a jaro už se velmi vydatně hlásí o slovo. V letošním prvním Zpravodaji mě dovolte, abych se vyjádřil ještě k loňskému roku, jak si […]

Informace odpadového hospodářství 3/2018

Informace odpadového hospodářství 3/2018

Vážení spoluobčané, k akci „Kompostéry“ bych se rád ještě jednou a snad už naposled vrátil. Minulý týden nám na dotaci, kterou jsme získali na nákup kompostérů (cca 1,5 milionů Kč), byla provedena kontrola z ministerstva […]

Odpadové hospodářství 2/2018

Odpadové hospodářství 2/2018

Zpravodaj 2/2018: Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zpravodaje utekl čas jak voda a je na místě Vám sdělit, jak dopadla „akce kompostéry“. Byli jsme příjemně překvapeni, jaký zájem o tyto pevné popelnice na bioodpad […]

Informace odpadového hospodářství 1/2018

Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a opět tady máme jarní měsíce, kdy začínají práce s úklidem dvorků a zahrad po letošní suché zimě. Po roce se nám konečně povedlo dotáhnout do finále dotaci na nákup […]

Mimořádný svoz vánočních stromků 16. ledna

Mimořádný svoz vánočních stromků 16. ledna

Kam s vánočním stromkem? Využijte mimořádného svozu a pečlivě odstrojený stromeček připravte v úterý 16. ledna před dům. My ho odvezeme na štěpkování. Odevzdávat můžete i na sběrném dvoře.

Odevzdali jsme 13 tun elektrozařízení k recyklaci

Odevzdali jsme 13 tun elektrozařízení k recyklaci

Díky obyvatelům se naše Obec Prušánky může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 13,35 t. Každý obyvatel tak odevzdal […]

Odpadové hospodářství 1/2023

Milí Prušaňáci, bude to už půl roku, co jsme nastoupili do úřadu a stále se setkáváme s novými výzvami. Každý den nám chystá nové úkoly, které se snažíme pilně plnit. Co se týká požadavků […]

Třídíme kuchyňské oleje

Třídíme kuchyňské oleje

Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit? Stačí je slít do obyčejné PET lahve a odnést do některé z označených olejových […]

Odevzdali jsme 71 kg odpadních baterií

Odevzdali jsme 71 kg odpadních baterií

Naše obec za uplynulý rok 2022 odevzdala 71 kg odpadních baterií, což je o 22 kg více než v roce předchozím. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 53 kg druhotných surovin. Všichni se tak společně […]

Odpadové hospodářství 4/2022

Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám poděkovat za příležitost podílet se na rozvoji naší obce a jako nová místostarostka se snažím plnit svou funkci zodpovědně a s pokorou. Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům obce, kteří […]

Odpadové hospodářství 3/2022

Zpravodaj 3/2022: Vážení spoluobčané. Ve svém posledním příspěvku do Zpravodaje z pozice místostarosty bych vám rád popřál pod novým vedením obce hodně sil a pevných nervů do těžkého období, které nás všechny určitě čeká. Nebudu […]

Třídění odpadu

Třídění odpadu

“Podívejte se na video a seznamte se s výsledky červnového veřejného třídění komunálního odpadu na Masarykově náměstí! Mimo jiné se dozvíte, co vše z komunálního odpadu je možné dále vytřídit a jak jsou na tom občané Hodonína […]

Odpadové hospodářství 2/2022

Odpadové hospodářství 2/2022

Zpravodaj 2/2022: Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych vás v dnešním příspěvku seznámil s dosaženými výsledky naší obce v systému EKO-KOM za rok 2021. V tomto příspěvku je samostatný přehled o množství odpadu, která naše obec […]

Odpadové hospodářství 1/2022

Odpadové hospodářství 1/2022

Zpravodaj 1/2022  Vážení spoluobčané, letošní zima je za námi a jaro už se velmi vydatně hlásí o slovo. V letošním prvním zpravodaji mě dovolte, abych se vyjádřil ještě k loňskému roku, jak si stojíme […]

Odpadové hospodářství za rok 2021

Vážení spoluobčané, rok s rokem se opět sešel a je čas zhodnotit, co se týče odpadového hospodářství, uplynulý rok 2021. Tak jako všude se všechno na příští rok zdražuje, tak také ze skládky […]

Odpadové hospodářství 3/2021

Vážení spoluobčané, máme tady opět podzimní čas a s ním také nastává problém, kam se zeleným odpadem ze zahrady. Doposud byly na dvou místech v obci velkoobjemové kontejnery, které jsme ovšem tak jako každý rok […]

Odpadové hospodářství 2/2021

Odpadové hospodářství 2/2021

Vážení spoluobčané V tomto mém malém příspěvku vás poinformuji o množství odpadu, které naše obec vytřídila a předala k dalšímu využití v roce 2020. Informace jsou čerpány od autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s. – 1. čtvrtletí 2020                               […]

Odpadové hospodářství 1/2021

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí? Díky svým obyvatelům se Obec Prušánky může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 12,48 t. […]

Odpadové hospodářství 4/2020

Odpadové hospodářství 4/2020

Vážení spoluobčané, ve své příspěvku vás asi moc nepotěším. Po minulem roce, kdy poplatek z likvidace komunálního odpadu byl ve výši 450,- kč za osobu, budeme předkládat zastupitelstvu obce ke schválení navýšení […]

Informace odpadového hospodářství 2/2020

Zpravodaj 2/2020: Vážení spoluobčané, v dnešním článku vás seznámím nejdříve s investičními akcemi, které budeme přes prázdniny a do konce roku zahajovat. Největší letošní akcí je rekonstrukce chodníků na ulici Nová, pravá strana směrem na Moravskou […]

Informace odpadového hospodářství 1/2020

Informace odpadového hospodářství 1/2020

Zpravodaj 1/2020: Vážení spoluobčané, tento článek píši v době, kdy se rozhoduje o případném dalším prodloužení vládních opatření České republiky. Jak jistě z místního rozhlasu, kabelové televize a internetu víte, i obecní úřad uzavřel své […]

Roušky nejsou separovaný odpad – netřiďte je!

Zpravodaj 1/2020: Pokud používáte jednorázové roušky nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jako by to byl infekční odpad, měly by skončit v uzavřeném plastovém pytlíku a odhozené by měly být v domácnostech v nádobě […]

Slovo místostarosty

Slovo místostarosty

Zpravodaj 4/2019: Vážení spoluobčané, blíží se nám opět konec roku a v tomto článku bych vám, občanům, chtěl nejdříve poděkovat za přístup k třídění odpadů. Jsme rádi za to, že hlavně u bioodpadu se osvědčily domácí […]

Stočné pro rok 2020

Zpravodaj 4/2019: Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2020  ve výši 810,- Kč. Pokud kalkulaci a výše zmiňovanou cenu za stočné Zastupitelstvo obce Prušánky na svém zasedání 12. 12. 2019 schválí, bude tato […]

Informace odpadového hospodářství

Zpravodaj 3/2019: Vážení spoluobčané, je tady podzim, nastává pro vinaře to správné a dlouho očekávané období. Pro obec to také znamená přistavení kontejnerů na výlisky a jiné bioodpady k Nechorám. Tak jako každý rok, […]

Komunální odpad u Nechor

Komunální odpad u Nechor

Zkušebním bezplatným zavedením kontejnerů na komunální (netříděný) odpad u Nechor před cca třemi lety se obci Prušánky významně navýšily náklady na jeho likvidaci. Přes výzvy majitelům a uživatelům sklepů se zde odpad nijak netřídí […]

Informace odpadového hospodářství 1/2019

Informace odpadového hospodářství 1/2019

Zpravodaj 1/2019 Vážení spoluobčané, letošní zima nezima je za námi a jaro už se velmi vydatně hlásí o slovo. V letošním prvním Zpravodaji mě dovolte, abych se vyjádřil ještě k loňskému roku, jak si […]

Informace odpadového hospodářství 3/2018

Informace odpadového hospodářství 3/2018

Vážení spoluobčané, k akci „Kompostéry“ bych se rád ještě jednou a snad už naposled vrátil. Minulý týden nám na dotaci, kterou jsme získali na nákup kompostérů (cca 1,5 milionů Kč), byla provedena kontrola z ministerstva […]

Odpadové hospodářství 2/2018

Odpadové hospodářství 2/2018

Zpravodaj 2/2018: Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zpravodaje utekl čas jak voda a je na místě Vám sdělit, jak dopadla „akce kompostéry“. Byli jsme příjemně překvapeni, jaký zájem o tyto pevné popelnice na bioodpad […]

Informace odpadového hospodářství 1/2018

Vážení spoluobčané, rok s rokem se sešel a opět tady máme jarní měsíce, kdy začínají práce s úklidem dvorků a zahrad po letošní suché zimě. Po roce se nám konečně povedlo dotáhnout do finále dotaci na nákup kompostérů […]