Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Intenzifikace ČOV Prušánky

Projekt Intenzifikace ČOV Prušánky je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory je intenzifikace ČOV na kapacitu 6339 EO. Realizací projektu bude možno odstranit znečištění navíc 6,66 t/rok CHSKCr, 0,12 t/rok PCelk, 0,59 t/rok N-NH4+.